OKI OKIFAX 170

Cartouches de marque : imprimante OKI OKIFAX 170